In gesprek met de voorzitter van het Constructeursregister

Het domein constructieve veiligheid verdient blijvende aandacht. En de waardering voor het vakmanschap van constructeurs moet omhoog. Dat vindt Paul Carstens, voorzitter van het Constructeursregister en Directeur Techniek bij het Amsterdamse openbaarvervoersbedrijf GVB. Het Constructeursregister helpt daarbij. Tijdens de Dag van de Constructeur op 6 juni in Kamerik maakt hij de nieuwe tot het register toegetreden Register Ontwerpers (RO), Constructeurs (RC) en Toetsers (RT) feestelijk bekend. 

Paul Carstens

Carstens is sinds eind 2023 voorzitter van het Constructeursregister, als opvolger van Marc Unger (Rijksvastgoedbedrijf). Zijn hele werkende leven is Paul al met veiligheid bezig, in allerlei vormen. Of het nu gaat om sociale veiligheid in een verhardende maatschappij, een actueel onderwerp binnen het openbaar vervoer, of de constructieve veiligheid van bouwwerken. “Veiligheid heeft mij altijd gegrepen,” zegt Paul in gesprek met de redactie van VNconstructeurs. “Mooi dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen.” 

Veiligheid heeft mij altijd gegrepen.

Loopbaan

Na zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft werkte hij 10 jaar voor Horvat en Partners, waar hij advies gaf op het gebied van risicomanagement en veiligheid. Van daaruit was hij tevens de hele periode werkzaam als onderzoeker en schrijver voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder leiding van de voorzitter van de raad Pieter van Vollenhoven. De Onderzoeksraad heeft zich ontwikkeld van het onderzoek in de transportsectoren naar onderzoek in bredere zin op het gebied van veiligheid in Nederland, waaronder constructieve veiligheid in de bouw. Na zijn periode voor Horvat en Partners werkte Carstens 14 jaar voor ProRail en heeft daar veel ervaring opgedaan als eindverantwoordelijke op de gebieden Techniek, Assetmanagement en Procurement. Sinds eind 2023 is hij Directeur Techniek bij het Amsterdamse openbaarvervoersbedrijf GVB en daar verantwoordelijk voor de onderdelen Railinfrabedrijf (RIB), Railmaterieel, Materieelbestellingen en de afdeling Veiligheid. 

Kwaliteitsmerk voor vakbekwaamheid

Carstens: “De missie van het Constructeursregister is het verbeteren van het borgen van constructieve veiligheid in Nederland. Ofwel de samenleving veiliger maken. Daarvoor heb je kwalitatief opgeleide deskundigen nodig. De titels Register Constructeur (RC), Ontwerper (RO) of Toetser (RT) zijn een kwaliteitsmerk waarmee je jouw deskundigheid en vakbekwaamheid als constructeur aantoont. Dit vormt een cruciale schakeling in het continu verbeteren van de benodigde expertise op het gebied van veilig bouwen.

De titels Register Constructeur (RC), Ontwerper (RO) of Toetser (RT) zijn een kwaliteitsmerk waarmee je jouw deskundigheid en vakbekwaamheid als constructeur aantoont.

Verankerd in regelgeving 

Op dit moment zijn opdrachtgevers nog niet verplicht te werken met constructeurs met een kwaliteitsmerk. Dat is wel de wens van het Constructeursregister. Carstens: Het is onze ambitie om het kwaliteitsmerk te verankeren in regelgeving en daarvoor een bindend kader te creëren. Die ambitie hebben we al lang. Ik ga er geen exacte datum aan hangen, maar ben ervan overtuigd dat deze verankering binnen een aantal jaren mogelijk moet zijn. De volhouder wint!” Nee, daar is volgens hem niet eerst een nieuw incident voor nodig. Maar we moeten wel de urgentie behouden en openstaan om te leren van eerdere incidenten wereldwijd.”  

Vliegwiel  

“Ik geloof in een vliegwielwerking. Opdrachtgevers zullen steeds vaker naar aantoonbaar vakbekwame constructeurs vragen. En constructeurs zullen hun kennis en expertise beter willen aantonen.” De huidige maatschappelijke ontwikkelingen kunnen deze vliegwielwerking alleen maar versnellen, verwacht Carstens. “Kijk naar de aardbevingen in Groningen, de gevolgen van klimaatverandering en de noodzakelijke aanpak van constructies die tegen het einde van hun levensduur lopen. Daar zijn vakbekwame experts voor nodig.” Het Constructeursregister en VNconstructeurs delen dezelfde ambitie en werken nauw samen in het verplichten of stimuleren van vakbekwame constructeurs bij de uitvraag. Dit zie je terug in het programma Veiligheid in de Bouw, waarvan VNconstructeurs mede-initiatiefnemer en kartrekker is. Daarin is namelijk vastgesteld dat opdrachtgevers voor bouwwerken in Gevolgklasse 2 en 3 een RC respectievelijk RO verplicht moeten aanstellen.  

Waardering 

Carstens vindt de waardering voor technisch vakmanschap en de positie van technisch ingenieurs nog steeds te laag in Nederland. “Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een jurist of mensen in de financiële sector, dan is dit zorgelijk en doet het geen recht aan de expertise. Daar moeten we als samenleving goed voor waken. Het is een wisselwerking. Uiteindelijk moet iemand zijn of haar handtekening zetten dat een constructie veilig is. Een enorme verantwoordelijkheid. Maar dan moet je wel gekwalificeerd zijn.” 

Afdwingen 

Om deze waardering en positie in de samenleving te krijgen, kan de constructeur niet achteroverleunen. “Je moet het afdwingen, door zelf je verantwoordelijkheid te nemen. Zorg dat je goed bent in je vak. Neem de moeite om een portfolio op te bouwen. Via bijscholing, vakmedia bijhouden, bijdragen aan kennisuitwisseling.”  

Waardering moet je afdwingen, door zelf je verantwoordelijkheid te nemen. Zorg dat je goed bent in je vak.

Wat aandacht krijgt groeit 

Carstens kijkt ernaar uit om de Dag van de Constructeur bij te wonen. “Ik vind het mooi dat je tijdens deze dag zo goed de trots en passie voor het vak van constructeur voelt.” Tussen 16:00 en 16:15 uur zal hij als voorzitter van het Constructeursregister bekendmaken welke nieuwe deelnemers zijn toegetreden tot het register. Een belangrijk moment om samen met zo veel mogelijk constructeurs en andere professionals in de bouw te vieren en de aandacht te geven die het verdient, vindt Paul. “Wat aandacht krijgt, dat groeit!”

Dag van de Constructeur  

De Dag van de Constructeur op 6 juni in Kamerik is een initiatief van VNconstructeurs. Powered by KPE Groep en het Hoger Technisch Instituut en YouCon. De dag is speciaal aanbevolen voor constructeurs, maar zeker ook interessant voor alle (aankomend) professionals die werkzaam zijn in de bouw. Bekijk hier het volledige programma en alle praktische informatie en meld je aan. 

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven