In gesprek met OVV over aanbevelingen

In oktober 2018 publiceerde de OVV haar langverwachte rapport over de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. De raad heeft daarbij een aantal aanbevelingen gedaan aan de kerngroep Gouvernance Code Veiligheid, het Opdrachtgeversforum in de bouw en Bouwend Nederland en één specifieke aanbeveling aan onze vereniging: ‘communiceer actief over de lessen uit dit onderzoek’.

Als vereniging hebben wij de conclusies van de raad onderschreven waarna we zelfstandig en samen met andere partijen aan de invulling van deze aanbevelingen werken.

Avondbijeenkomst
In het kader daarvan organiseerden we aansluitend op de Dag van de Constructeur een speciale avondbijeenkomst over Constructieve Veiligheid.

Erwin van Medendorp van de OVV startte de bijeenkomst waarbij ruim 75 constructeurs aanwezig waren, over de achtergronden en conclusies van het OVV rapport waarbij veel interactie met de zaal ontstond en juist niet de techniek maar het proces centraal stond. “Veel waardering voor de open dialoog”, aldus een van de deelnemers.
André Ubink van Ubink Rijs Advocaten belichtte de juridische aspecten, waarna Diplom-Ingenieur Marko Schlich de aanwezigen informeerde over de wijze waarop constructieve veiligheid in Duitsland geborgd wordt door de ‘Prüfingenieur’.  Deelnemers hadden veel vragen voor de sprekers en de avond werd als bijzonder leerzaam en verhelderend ervaren.

De presentaties van de avondbijeenkomst:

Vervolg:
Op 8 juli a.s. is een informeel overleg gepland met de Onderzoeksraad, waarbij naast VNconstructeurs ook de andere aangesproken partijen aanwezig zijn: Bouwend Nederland, Opdrachtgeversforum en Governance Code Veiligheid in de Bouw. Het gesprek is bedoeld om de OVV tussentijds te informeren over de ingezette acties en resultaten.

In het najaar van 2019 hopen wij weer enkele Ronde Tafel Gesprekken te organiseren om de leden bij te praten, alvorens we formeel aan de OVV zullen rapporteren.

Deel deze pagina

Scroll naar boven