Interview met Frank Kaalberg

Voorzitter van de programmacommissie Dag van de Constructeur

Thema van de Dag van de Constructeur 2023 is ‘Samenwerken aan veilige én duurzame constructies’. “Het zijn twee aspecten die zeer actueel zijn in de constructeursbranche”, legt de voorzitter van de programmacommissie en bestuurslid van VNconstructeurs, Frank Kaalberg uit. “Het verbeteren van de borging van de constructieve veiligheid heeft tot doel het voorkomen van calamiteiten en instortingen. Belangrijkste oorzaak is de versnippering van, en onduidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor ontwerp en realisatie van de constructie.

Handschoen opgepakt 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van een aantal grote calamiteiten de ontwerp-, bouw- en technieksector opgeroepen om het ontwerpen, bouwen, overdragen en gebruiken van bouwwerken structureel veiliger te maken. “Via het Programma Veiligheid in de Bouw heeft de sector samen met tal van stakeholders en betrokkenen de handschoen opgepakt om aan deze opgave te werken”, zegt Kaalberg die werkzaam is als PMC leader UndergrounInfrastructure bij Witteveen+Bos. Het versterken van de regie op veiligheid is noodzakelijk omdat constructieve veiligheid op dit moment vaak onvoldoende integrale aandacht krijgt over alle fases van het bouwproces – van initiatief tot sloop – heen. Hierdoor worden beslissingen rondom veiligheid onvoldoende gewogen naar hun effect op andere fases in het bouwproces.

Voorzitter programmacommissie Dag van de Constructeur: Frank Kaalberg

Samenwerking

Een belangrijke verandering om de regie op de veiligheid te verbeteren, is het versterken van de rol vade Coördinerend Constructeur. Kaalberg: Als VNconstructeurs ondersteunen we daarom het manifest van opdrachtgevers, adviseurs en bouwbedrijven om de constructieve veiligheid naar een hoger plan te tillen. “De Coördinerend Constructeur krijgt de eindverantwoordelijkheid voor de integrale constructieve veiligheid. Hiermee wordt actief de versnippering van taken en verantwoordelijkheden tegengegaan en wordt constructieve veiligheid geen streven meer, maar een verplicht eindresultaat. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn daarbij ontzettend belangrijke factoren. Tijdens de Dag van de Constructeur zullen de sprekers hier ook aandacht aan geven. Om hier ook praktisch handen en voeten aan te geven, organiseren we samen met het KPCV, Bouwen met Staal en Betonvereniging binnenkort ook nog de cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk.” 

Onlosmakelijk verbonden

Het tweede aspect dat centraal staat tijdens de Dag van de Constructeur is duurzame constructies. “Duurzaamheid en constructieve veiligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden”, zegt Kaalberg. “We willen met z’n allen zo duurzaam en circulair mogelijk bouwen, maar wat betekent dat voor het constructief ontwerp? Een slanker constructief ontwerp zorgt weliswaar voor minder gebruik van beton en staal, maar wat doet dat met de veiligheid van een constructieConform het Betonakkoord gaan we steeds minder cement in beton toepassen, maar tegelijkertijd moet de levensduur van infrastructurele (ondergrondse) constructies wel minimaal 100 jaar worden gegarandeerd. Meer toepassing van hout is duurzaam maar kun je daarmee ook veilig in de hoogte bouwen, welke verbindingen hanteer je en hoe zit het met brandveiligheid? Binnen de constructeursbranche zijn we innovatief, verleggen we bovendien grenzen door middel van uitdagende en steeds duurzamere constructieve ontwerpen, maar dat mag nooit ten koste van de veiligheid gaan.” 

Inspirerend programma

Alle aspecten rondom constructieve veiligheid én duurzaamheid komen tijdens de Dag van de Constructeur aan de orde. Enerzijds door drie inspirerende keynote sprekers (Dirk Rinze Visser, Dorien Staal en Francesco Veenstra) en anderzijds door breakout-sessies over uitdagende projecten in hoogbouw, viaducten en bruggen, afzinktunnelsdigitaliseringArtificial Intelligence en constructieve veiligheid. Verder zal de Constructeur van het Jaar bekend worden gemaakt en zullen – in samenwerking met het Constructeursregister  de in de afgelopen (corona)jaren geaccrediteerde Registerconstructeurs en Registerontwerpers worden gelauwerd. Vorige week maakten we het volledige programma van de Dag van de Constructeur bekend.

Meld je aan

De Dag van de Constructeur, op 1 juni in Kamerik, is een initiatief van VNconstructeurs. Powered by KPE Groep en het Hoger Technisch Instituut. Het is een uitgelezen kans om veel inspiratie en informatie op te doen, gelijkgestemden te ontmoeten en jezelf weer helemaal bij te laten praten in je vakgebied. Voor het aanmelden en alle praktische informatie, ga naar dedagvandeconstructeur.nl.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven