Ubink Rijs Advocaten 
Zutphen
IJsselkade 15
7201 HC Zutphen

Zwolle
Burgemeester van Roijensingel 6
8011 CS Zwolle

Tel: 085-4857244
Fax: 085-4857248
info@ubinkrijs.nl

EXCLUSIEVE DIENST VOOR LEDEN

Vragen over algemene voorwaarden of eisen in contracten? Dreigend gedoe over betalingen? Tegen deze en andere praktische juridische vragen loopt iedere constructeur wel eens op. De belangstelling voor en reacties op de Constructeurs-Cafés over risico’s en aansprakelijkheid in januari lieten dat nog eens zien.

VNconstructeurs introduceert daarom, in samenwerking met Ubink Rijs Advocaten, een nieuwe dienst voor leden van de vereniging: de juridische helpdesk. Ubink Rijs Advocaten, gastspreker op het Constructeurs-Café, is gespecialiseerd in constructie, bouw en infra.

Eenvoudige, kort telefonisch of per email te behandelen vragen rond aanbesteden en contracteren kunt u gratis stellen aan een gespecialiseerde jurist. Een selectie van relevante vragen en antwoorden zijn hier te vinden op onze website.

Juridische helpdesk Ubink Rijs Advocaten
Bel: 085 – 48 57 244
Mail: info@ubinkrijs.nl
(vermeld hierbij uw lidmaatschapsnummer van VNconstructeurs)

En nog meer service voor leden:
Wilt u gedoe voor zijn? Laat dan uw modelcontracten en bijbehorende algemene voorwaarden vooraf screenen op risico’s? Leden van VNconstructeurs betalen voor deze screening, bij wijze van introductie, een eenmalig bedrag van €180,- exclusief BTW.

Uitgebreider advies nodig? Als een vraag te complex is voor de helpdesk of als de screening van uw contracten verdere actie wenselijk maakt, dan zal Ubink Rijs advocaten u adviseren juridische bijstand in te schakelen. U bent uiteraard geheel vrij om op dat advies in te gaan. Mocht u daartoe besluiten, en u kiest ervoor Ubink Rijs hiervoor te gebruiken, dan kunt u profiteren van een aantrekkelijk vervolgtarief dat VNconstructeurs voor haar leden met Ubink Rijs heeft afgesproken.

Houd de website en de nieuwsbrief van VNconstructeurs in de gaten voor verdere informatie.

Lid Worden

Samen staan we sterker

Het lidmaatschap staat open voor personen en afdelingen van instellingen en bedrijven die beroepsmatig betrokken zijn bij het adviseren, ontwerpen, uitwerken en controleren van constructies van bouwwerken. Ook voor onderwijsinstellingen, docenten en studenten op dit vakgebied.

Eenieder die op dat vlak werkzaam is, zou lid moeten zijn van VNconstructeurs.

Ben je nog geen lid van VNconstructeurs? Meld je dan nu aan.

Tarieven 2019

De contributie voor het bedrijfslidmaatschap is afhankelijk van de grootte van het aantal medewerkers van de onderneming.
Bij 1 medewerker € 3235,- per jaar
Bij 2-5 medewerkers  € 575,- per jaar
Bij 6-15 medewerkers  € 1.340,- per jaar
Bij 16-35 medewerkers  € 2.300,- per jaar
Bij > 35 medewerkers  € 3.100,- per jaar

De contributie voor studenten is € 20,- per jaar.