Minister Ollongren: stappenplan beoordeling breedplaatvloeren hoeft niet aangepast.

De conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de instorting in Eindhoven heeft geleid tot vragen over het onderzoek naar breedplaatvloeren in bestaande gebouwen en het daarvoor opgestelde Informatiedocument met stappenplan. De minister schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen aanleiding is het Stappenplan aan te passen en dat er ook geen consequenties zijn voor reeds uitgevoerde onderzoeken.

Zij baseert zich daarbij op een nader onderzoeksrapport dat door bureau Hageman in haar opdracht is opgesteld. (download hier het onderzoek)
Het onderzoeksrapport van Hageman is besproken in de begeleidingscommissie van het ministerie waarin ook VNconstructeurs is vertegenwoordigd. De conclusies uit het rapport worden door de begeleidingscommissie onderschreven.
VNconstructeurs trok deze conclusie al eerder (zie nieuwsbericht). Een en ander wordt nu bevestigd door de minister. Constructeurs die betrokken zijn bij lopende of nieuwe onderzoeken naar bestaande breedplaatvloeren kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van het Informatiedocument.

Binnenkort wordt op deze site en op het platform breedplaatvloeren  een notitie gepubliceerd, waarin een aantal ervaringen bij het doorlopen van het stappenplan nader worden beschouwd en aanbevelingen worden gedaan voor een correcte uitvoering van met name de risico-analyses.

Deel deze pagina

Scroll naar boven