Nieuw stappenplan voor beoordeling breedplaatvloeren

Auteur: Jacques Linssen

Het vervolgonderzoek naar de constructieve veiligheid van bestaande breedplaatvloerconstructies is afgerond. Het onderzoek resulteert in rekenregels voor het beoordelen van bestaande breedplaatvloerconstructies en heeft alleen betrekking op vloerconstructies met een primaire krachtoverdracht haaks op de naden tussen twee breedplaatvloeren. Er is bovendien een nieuw stappenplan opgesteld met een leidraad voor het toepassen van de rekenregels. Een verslag van het onderzoek is op 22 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK door Adviesbureau Hageman samen met TNO, is gebleken dat trekkrachten ter plaats van plaatnaden niet altijd goed kunnen worden overgedragen van de koppelwapening naar de wapening in de breedplaten en omgekeerd. De bezwijklast van een vloer kan daardoor significant lager zijn dan waarvan in het ontwerp is uitgegaan. Dit beeld is al vaker gevonden in eerder uitgevoerd onderzoek in het buitenland. Bovendien is het bevestigd bij nieuw onderzoek in het Structures Laboratory van de TU Eindhoven.

Voor het beoordelen van het kritische vloerdetail zijn nieuwe rekenregels opgesteld. Van een kritisch vloerdetail is sprake als er haaks op de naden tussen twee breedplaten een significant positief moment aanwezig is, eventueel in combinatie met een dwarskracht. Dat moment wordt bij het kritische detail geborgd door koppelwapening op de breedplaten die zijn krachten over moet dragen op wapening in de breedplaten zelf (fig. 2).
Deze details zijn in Nederland vaker toepast en dus niet alleen bij de parkeergarage bij Eindhoven Airport.

 

Figuur 2 Kritisch vloerdetail over de aansluiting ter plaatse van de langsnaden van een breedplaatvloer met de effecten van een positie buigend moment
 

Stappenplan

Om de constructieve veiligheid van bestaande breedplaatvloerconstructies te beoordelen is een nieuw stappenplan gemaakt (het zogenoemde stappenplan 2019, fig. 3). Daarin is aangegeven hoe de vloer kan worden beoordeeld. Eerst wordt nagegaan of in de vloer een kritisch detail aanwezig is. Met behulp van informatie over de toegepaste breedplaatvloeren – te verkrijgen via constructeur, leverancier of aannemer – wordt op basis van een aantal voorwaarden bepaald of het risico groot is. Is dat het geval, dan moet worden gekeken naar de inwendige krachten die door de optredende belasting worden veroorzaakt en naar de weerstand van het detail. Voor deze beoordeling zijn nieuwe rekenregels gegeven. Hierbij wordt, naast de gebruikelijke toets op het vloeien van de koppelwapening, uitgegaan van twee bezwijkmechanismen: één gebaseerd op de schuifsterkte in het aansluitvlak en één gebaseerd op de uittrekweerstand van tralieliggers.
Als er niet voldoende weerstand blijkt te zijn, moeten maatregelen worden getroffen: ofwel het aanpassen van de belasting ofwel het versterken van de constructie.

Het stappenplan 2019 vervangt het stappenplan uit 2017. In dat eerdere stappenplan werd de risicogroep nog beperkt tot breedplaten vervaardigd van zelfverdichtend beton die niet zijn opgeruwd. Deze beperking is in het nieuwe stappenplan komen te vervallen. Ook vloeren met breedplaten van traditioneel beton of die zijn opgeruwd moeten worden beoordeeld. Wel leiden die breedplaten tot betere weerstanden. Volgens het nieuwe document is het overigens ook mogelijk om, net als volgens het eerste stappenplan, een risicoanalyse of een proefbelasting uit te voeren.

Figuur 3 Stappenplan voor het onderzoek naar constructieve veiligheid van breedplaatvloeren [klik hier voor pdf-bestand]

Hoe nu verder?

Op basis van het nieuwe stappenplan zullen constructies opnieuw moeten worden beoordeeld. Het ministerie van BZK heeft in een brief gemeenten ogeroepen erop toe te zien dat gebouweigenaren deze beoordeling snel laten uitvoeren. Er wordt een nadere onderzoeksplicht uitgewerkt in het Bouwbesluit. Ook wordt een fasering voorgesteld, waarbij de meest risicovolle gebouwen (CC3) als eerste moeten worden beoordeeld.

De minister geeft overigens aan dat er geen aanwijzingen zijn voor direct onveilige situaties. Het Bouwbesluit kent veiligheidsmarges en er zijn tot nu toe geen andere gebouwen met breedplaatvloeren gevonden waarbij sprake is geweest van lokaal bezwijken of grote constructieve problemen. De controles zijn nodig om zeker te stellen dat het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven