Breedplaatvloeren

De instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport maakte duidelijk dat de constructieve veiligheid van veel gebouwen met breedplaatvloeren opnieuw moest worden beoordeeld. Dit was aanleiding voor VNconstructeurs om actie te ondernemen om constructeurs te steunen in hun rol en aanpak van de breedplaatproblematiek. 

Aanpak van breedplaatproblematiek 

De vereniging publiceerde een belangrijk informatiedocument over versterkingsmethode en verspreidde dit onder alle leden. Met het kennisplatform Cement werd een platform opgericht met artikelen, downloads en een forum specifiek over breedplaatvloeren. De content van het platform is geïntegreerd in deze website. Relevante artikelen over breedplaatvloerenproblematiek zijn terug te vinden bij de berichten onderaan de pagina. De belangrijkste documenten in het breedplatendossier zijn gratis te downloaden.  
In 2019 bracht VNconstructeurs ruim 250 professionals samen op een groot seminar om kennis uit te wisselen over hoe de sector ervoor kon zorgen dat gebouwen met breedplaatvloeren voldoen aan het gewenste veiligheidsniveau. Dit was een samenwerking met Cement en Stufib.

Klankbordgroep ministerie van Binnenlandse Zaken

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken is VNconstructeurs vertegenwoordigd in de klankbordgroep breedplaatvloeren. Deze klankbordgroep was verantwoordelijk voor het stappenplan voor beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren, en fungeerde als begeleidingscommissie voor het aanvullend onderzoek dat door bureau Hageman werd uitgevoerd. Het stappenplan is te downloaden in de webshop
Bekijk hier de nieuwsberichten en artikelen over breedplaatvloeren. 

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Nieuws en evenementen over breedplaatvloeren

Kantoorgebouw met breedplaatvloeren beproefd

Proeftuin versterking breedplaatvloeren gestart

VNconstructeurs organiseert rondetafelgesprekken over rekenregels breedplaatvloeren

Nieuw stappenplan voor beoordeling breedplaatvloeren

Geen gegevens gevonden!
Scroll naar boven