NTA 8790 publieke gebouwen gepubliceerd

Eigenaren van grote publieke gebouwen moeten periodiek onderzoek laten doen naar de constructieve veiligheid van hun gebouw(en). Dat is een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) nadat het dak van het AZ-station instortte in 2020. De zorgplicht komt bij de gebouweigenaren te liggen, en vereenvoudigt de rol van de gemeente als bevoegd gezag. Op basis hiervan is de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ ontwikkeld.

De NTA is op 4 oktober 2023 gepubliceerd en geldt voor publiek toegankelijke gebouwen uit de gevolgklasse 3. Deze NTA zal worden aangewezen vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). VNconstructeurs is intensief betrokken geweest bij het opstellen van de NTA. Met de publicatie is een lang nagestreefd doel met betrekking tot de constructieve veiligheid bereikt. De NTA is te vinden via NTA 8790:2023 nl (nen.nl).

Beoordeling constructieve veiligheid

Volgens het Bbl moeten bouwwerken in het toepassingsgebied van de NTA 8790 in staat zijn de effecten van de fundamentele belastingscombinatie te weerstaan. Die effecten staan beschreven in NEN 8700 ‘Toetsing van constructieve veiligheid bestaande bouw en verbouw’. Om na te gaan of een uitgebreide en specifieke toets volgens NEN 8700 noodzakelijk is, kan een routinematige beoordeling worden uitgevoerd. De Nederlandse Technische Afspraak beschrijft een methode voor het initieel en periodiek beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken. Een uitzondering betreft civieltechnische kunstwerken, silo’s, masten en kranen. Het uitvoeren van deze beoordeling is volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor publiek toegankelijke gebouwen uit de gevolgklasse 3 verplicht. De beschreven beoordelingsmethode is echter ook toepasbaar bij bouwwerken waar dit niet verplicht is.

Toepassing NTA

Deze NTA kan door opdrachtgevers gebruikt worden voor het formuleren van een opdracht en door beoordelaars als leidraad bij de beoordeling. Belanghebbenden zijn onder andere gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw- en Woningtoezicht.

Door onder andere het gericht uitvoeren van inspecties volgens de beoordelingsmethode in de NTA, kan men met voldoende betrouwbaarheid beoordelen of de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk voldoet aan de publiekrechtelijke eisen. Het resultaat kan zijn dat er sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen, of dat dit gerechtvaardigd vertrouwen (deels) niet aanwezig is.

Meer informatie vindt u in het persbericht van NEN.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Thema(s)

Scroll naar boven