NTA Hergebruik van constructiestaal gepresenteerd

Op dinsdag 6 juni is de NTA 8713 ‘Hergebruik van constructiestaal’ gepresenteerd. Deze nieuwe Nederlands Technische Afspraak biedt opdrachtgevers, architecten, constructeurs, (staal)bouwers, circulaire slopers en andere direct betrokken projectpartners praktische, uniforme handreikingen voor het direct hergebruik van eerder gebruikte staalconstructie-elementen in nieuwe constructies.

Uitreiking van het ‘eerste exemplaar’ van de NTA 8713:2023, 6 juni jl. in Leiden. V.l.n.r.: Pim Peters (directeur IMd Raadgevende Ingenieurs), Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal) en Marc Unger (hoofd Inkoop en Contractmanagement Rijksvastgoedbedrijf), © Taco van der Eb

Klaar voor (her)gebruik op grote schaal

De richtlijn is een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwen met Staal. Samen met marktpartijen, waaronder IMd Raadgevende Ingenieurs, lid van VNconstructeurs, hebben zij deze Nederlands Technische Afspraak ontwikkeld. Daarmee is het grootschalig, veilig en duurzaam hergebruiken van constructiestaal een grote stap dichterbij gekomen.

Uniforme aanbevelingen

De NTA biedt één technische procedure waarmee eerder gebruikte staalconstructiedelen op een eenduidige manier kunnen worden beoordeeld voor mogelijk hergebruik in een nieuwe constructie. Het is een op zichzelf staande methodiek, die door een opdrachtgever van een project is voor te schrijven. De uniforme aanbevelingen in de NTA zorgen ervoor dat de risico’s op (foutieve) eigen inschattingen of (mis-)interpretaties tot het minimum worden gereduceerd.

Veilig hergebruik

Tot nu toe werd nog ruimte gelaten om de toetsing van de materiaaleigenschappen van constructiestaal voor hergebruik onvolkomen uit te voeren of zelfs geheel achterwege te laten. Met de komst van de NTA 8713 is nu een uniforme en direct toepasbare methodiek voorhanden waarmee de potenties van bestaand constructiestaal voor hergebruik als constructiestaal zijn te inventariseren, identificeren, controleren, desnoods te beproeven, en te documenteren, conform de hedendaagse veiligheidseisen.

Overhandiging

Pim Peters, voorzitter van de commissie NTA 8713 en directeur bij IMd Raadgevende Ingenieurs, overhandigde tijdens de feestelijke lancering op 6 juni in PLNT in Leiden de eerste publicatie aan Marc Unger, manager Inkoop en Contractmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto).

De richtlijn is te bestellen via webshop van NEN.nl.

KENNISSESSIES

De thema’s hergebruik van constructiestaal en normering hiervoor sluiten naadloos aan op de VNconstructeurs-speerpunten constructieve veiligheid en duurzaamheid. Dit najaar organiseert de commissie Vakmanschap enkele kennissessies waarin deze onderwerpen aan bod komen. Meer informatie hierover volgt via onze website.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Thema(s)

Scroll naar boven