OvV: Lessen leren uit instortingen

Het kritische rapport van de OvV naar aanleiding van de instorting in Eindhoven heeft nu al veel positiefs teweeggebracht. We hebben ons als bouwpartijen verenigd en zijn aan de slag gegaan om serieus lessen te leren uit het rapport. Het gezamenlijke actieplan kreeg deze week een formele reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze nemen we mee bij de uitwerking van de volgende stappen. En daar betrekken we heel graag jullie kennis en expertise bij!

Aanleiding:
In oktober 2018 presenteerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid haar kritische rapport “Bouwen aan constructieve veiligheid; lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven” met daarin een aantal pijnlijke conclusies en stevige aanbevelingen. De OvV gaf aan dat zij de aangesproken partijen -VNconstructeurs, Bouwend Nederland, de Governance Code Veiligheid in de bouw en het Opdrachtgeversforum-  ziet als zogenaamde ‘agents’of change’, partijen die de noodzakelijke verbeteringen in gang kunnen zetten, stimuleren en versnellen. Partijen aan wie een aanbeveling is gericht zijn gehouden om binnen een jaar te reageren.
De aangesproken partijen, inmiddels aangevuld met Koninklijke NLingenieurs, hebben daarop de handen ineengeslagen om eindelijk af te rekenen met het imago dat er in de bouw nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren.

Het afgelopen jaar werd vervolgens benut om lessen uit het rapport te delen en de achterban te mobiliseren. VNconstructeurs en partners organiseerden bijeenkomsten, rondetafelgesprekken en een uitverkocht seminar waarop veel open en vooral ook leerzame dialogen volgden.

Actie-reactie
Zo kwamen we als gezamenlijke partijen tot drie goed onderbouwde en breed gedragen voorstellen die we in oktober 2019 in een brief aan de Minister van BZK en de OVV hebben gestuurd. (lees het eerder gepubliceerde artikel Lessen leren uit instorting parkeergarage Eindhoven) Hierop is in december 2019 in een persoonlijk gesprek nog een toelichting gegeven.

Afgelopen week heeft de OvV haar reactie op de verbetervoorstellen gepubliceerd. Hierin spreekt de OvV haar waardering uit voor de ambitie en de pro-activiteit die de 5 partners aan de dag leggen en is positief over de ruime definitie van veiligheid (bouwwerkveiligheid, omgevingsveiligheid en bouwplaatsveiligheid in alle fasen van een project – ‘van initiatief tot sloop’). De 5 partijen zijn blij met de waardering van de OvV voor de reeds gezette stappen. Deze krijgen een vervolg in een implementatieplan, dat op korte termijn wordt opgesteld.

De aanbeveling om tot een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en coördinatie voor veiligheid in de bouw te komen, is onder meer uitgewerkt in het versterken van de rol en eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever (regievoerder). Deze kan ingrijpen in het bouwproces bij onveilige situaties. Verder is in iedere fase slechts één constructeur eindverantwoordelijk voor de constructieve veiligheid (coördinerend constructeur).

Kritische kanttekeningen
De OvV plaatste ook enkele kritische kanttekeningen met betrekking tot;

  • het afleggen van verantwoording over het naleven van afspraken
  • de eenduidigheid in de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling en afbakening tussen alle actoren
  • én het organiseren van professionele tegenspraak

We nemen deze kanttekeningen van de OvV uiteraard ter harte en werken ze nader uit in het Implementatieplan Veiligheid. Dit plan zal worden opgesteld door een gezamenlijk aangestelde en door vijf partijen gefinancierde programmamanager.

Een van de eerste onderdelen van implementatieplan betreft een aantal concrete leerprojecten waarin de afspraken in praktijk gebracht worden. Na evaluatie zal opschaling plaatsvinden om de veiligheid in de sector verder te verbeteren.

Acties VNconstructeurs
Om de uitwerking en implementatie van de voorstellen binnen onze verenging verder op te pakken, richt VNconstructeurs een nieuwe werkgroep met leden op. Deze zal waar nodig de detailuitwerking van de voorstellen rond de coördinerend constructeur oppakken. Daarnaast gaat deze werkgroep  meedenken en -helpen met het organiseren van VNc-activiteiten op het gebied van Constructieve Veiligheid; zoals Ronde Tafel Gesprekken, trainingen en kennisbijeenkomsten. Tenslotte adviseert de werkgroep directie en bestuur van de vereniging in het kader van de gezamenlijke activiteiten.

Oproep:
Ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan het verbeteren van de Constructieve Veiligheid? Wil je mede invulling geven aan de functie “coördinerend constructeur” en activiteiten initieren op het gebied van constructieve veiligheid?
Meld je dan aan via ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces.

Lees hier alle officiële stukken:

Deel deze pagina

Scroll naar boven