-
Arjan Habraken mag zich een jaar lang Constructeur van het Jaar noemen en Marijn Bruurs het Talent van het Jaar.
-
Arjan Habraken mag zich een jaar lang Constructeur van het Jaar noemen en Marijn Bruurs het Talent van het Jaar.
-
VNconstructeurs is op zoek naar een nieuwe voorzitter(m/v). De huidige voorzitter (Paul Rijpstra) heeft twee termijnen volgemaakt en stelt zich niet herkiesbaar. Er is inmiddels een benoemingscommissie aangesteld. Deze heeft een profiel opgesteld.
-
Tweede editie Dag van de Constructeur op 3 juni
-
VNConstructeurs hield in februari haar eerste directeuren en grootaandeelhouders (DGA) bijeenkomsten. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen zoals de impact van de coronacrisis. Na deze succesvolle bijeenkomsten worden deze vaker georganiseerd.
-
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) wil gebouweigenaren wettelijk verplichten periodiek onderzoek te laten doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw en indien nodig maatregelen te treffen om die veiligheid te verbeteren. De OvV maakte deze aanbeveling naar aanleiding van het rapport over de instorting van het dak van het AZ-Stadion. Minister Ollongren heeft in een kamerbrief aangekondigd gehoor te geven aan de aanbeveling.
-
Moeten de Hbo-opleidingen Bouw en Ruimte veranderen? 25 vertegenwoordigers van kleine en grote bedrijven, gemeenten en brancheorganisaties vinden van wel en spraken hier 2 februari over. Onder andere klimaatverandering, circulariteit en bedrijfskundige kennis zouden een grotere rol moeten krijgen binnen de studies.
-
Op 25 februari is er weer een workshop professionele tegenspraak. Dit is in het belang van constructieve veiligheid.
-
De twee advocatenkantoren fuseren. Vanaf 1 januari gaan ze verder onder de naam Construct Advocaten.