Opleiding & scholing moeten op elkaar aansluiten, maar vooral ook op de wensen vanuit de praktijk.

Dossier Opleiding & Scholing

De basis voor het vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. Kwalitatief gedegen beroepsonderwijs is daarbij essentieel. In de praktijk moet deze verder uitgebreid, verdiept en actueel gehouden worden.

Het Constructeursregister RC/RO/RT is een onafhankelijke stichting, opgericht om de professionaliteit van constructeurs te erkennen en dit vervolgens meetbaar en zichtbaar te maken.  Juist omdat ze het vakmanschap van de constructeur valideren en borgen bevelen wij inschrijving in het register van harte aan. Lees hier meer over het Constructeursregister.

Deze dossier-pagina is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van opleiding & scholing en wat daaraan voorafging.