Update Constructieve Veiligheid: Bekendheid creëren bij de achterbannen

Met diverse partijen werken VNconstructeurs en NLingenieurs aan de implementatie van de actielijnen uit het Programma Veiligheid in de Bouw. Op 25 maart kwam de stuurgroep bij elkaar waarbij er goede voortgang is gemaakt met de uitwerking van de drie sporen: Constructieve veiligheid, Regie op veiligheid en Lerend vermogen. Dit artikel geeft een korte update over de laatste stand van zaken.

Dit voorjaar werd een gezamenlijke cursus van VNconstructeurs, Betonvereniging, Bouwen met Staal en KPCV georganiseerd: Cursus Borgen Constructieve Veiligheid. Een van de initiatieven vanuit de keten om het gedachtegoed verder te brengen. Dit, en ook diverse andere initiatieven, zijn de stuurgroep niet ontgaan. Zij concludeert dat er in de nabije toekomst verdere bekendheid gecreëerd moet worden bij de respectievelijke achterbannen.

Sleutel is communicatie

Er zal ingezet worden op communicatie: eenduidig én gezamenlijk. De bedoeling is dat elk spoor wordt toegelicht in een video met een korte pitch. De stuurgroepleden zullen ook op elkaars bijeenkomsten optreden. Zo zal Jack Smeets (voorzitter VNconstructeurs) spreken op het CEO-diner van NLingenieurs en Fries Heinis (Bouwend Nederland) een keynote verzorgen op de Dag van de Constructeur op 6 juni 2024. De drie grote publieke opdrachtgevers gaan verkennen hoe woningcorporaties en andere publieke opdrachtgevers actief kunnen aanhaken. 

Drie sporen

VNconstructeurs en NLingenieurs werken het spoor Constructieve Veiligheid uit, met als belangrijkste pijlers eindverantwoordelijkheid, mandaat en aansprakelijkheid van de coördinerend constructeur. Andere partijen (BNL, GCViB en OG-forum) werken aan de andere twee sporen: Regie op Veiligheid en Lerend Vermogen. Bekijk ook de update over constructieve veiligheid van 22 februari 2024 met een overzicht van de voortgang, de rol van de stuurgroep, en wat de volgende fase inhoudt voor de veiligheid van bouwen en bouwwerken.

Tevens is tijdens de ALV op 21 maart ook een toelichting over de uitwerking van het spoor gegeven. Lees daar meer over in het verslag van de ALV 2024. Binnenkort volgt een uitgebreider inhoudelijk artikel over de uitwerking van het thema.


Wil je input leveren aan de stuurgroep? Stuur dan een mail naar ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces.  Vind meer informatie over het Programma Veiligheid in de bouw op veiligheidindebouw.nu.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven