Verslag Algemene Ledenvergadering 2023

Op 23 maart opende onze kersverse voorzitter Jack Smeets de Algemene Ledenvergadering van VNconstructeurs. Hij heette alle leden en het bestuur welkom bij de gemeente Zoetermeer. De ALV is het moment om stil te staan bij de formele besluiten en financiële resultaten van de vereniging, maar ook om alle aanwezigen te enthousiasmeren voor de planning en vooruitzichten in 2023.

Formele besluiten

De jaarrekening had een positief resultaat. Alle aanwezigen verleenden goedkeuring aan het voorstel om een deel van de winst te investeren in (de bouw van) de nieuwe website. Decharge over het gevoerde beleid werd verleend. Belangrijke wijzigingen in de statuten en herbenoeming van de bestuursleden passeerden de revue. Alle formele besluiten waren:

 • Vaststelling van de jaarrekening 2022, opgemaakt door de accountant. De ALV verleende goedkeuring aan het voorstel om een deel van het resultaat te bestemmen voor de bouw van de nieuwe website.
 • Decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2022.
 • Goedkeuring aan de statutenwijziging. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • aanpassing aan nieuwe wetgeving over bestuur en toezicht rechtspersonen;
  • omzetten persoonlijke leden naar donateurs;
  • aanpassing van het stemrecht in de ALV: elk lid krijgt één stem;
  • invoering van een quorum voor bepaalde besluiten van de ALV, zoals fusie, opheffing en statutenwijziging.
 • Herbenoeming van bestuursleden Paul Korthagen (IMd, portefeuille digitalisering) en Nils Roovers (RHDHV, secretaris).
 • Vaststelling begroting 2023. Begroting is sluitend.
 • Instemming met de voorgestelde uitwerking van strategie en activiteitenplan


Constructieve veiligheid, duurzaamheid en digitalisering

Hoe ziet de toekomst eruit voor de vereniging? Wat mogen de leden verwachten dit jaar? De begroting, strategie en activiteitenplan werden gedeeld. Drie thema’s voeren de boventoon: constructieve veiligheid, duurzaamheid en digitalisering.

De commissie Digitalisering organiseerde een succesvol rondetafelgesprek. Een mix van een ervaren leden en de nieuwe generatie constructeurs wisselden van gedachten over de digitalisering op de werkvloer. Hoe herkennen en benutten we de kansen van digitalisering als constructeurs?

De serie webinars Duurzaam Construeren wordt vervolgd. Onder leiding van bestuurslid Nils Roovers richten we een commissie Duurzaamheid op. Dit voorjaar evalueren we het programma Veiligheid in de Bouw dat we organiseerden samen met NLingenieurs, Bouwend Nederland, de Governance Code Veiligheid en het Opdrachtgeversforum. Volgens de leden vragen de voorgestelde procesverbeteringen niet alleen een breed draagvlak, maar ook de nodige uitwerkingsvragen. Jack Smeets, ook lid van de gezamenlijke stuurgroep, waakt over een zorgvuldig implementatieproces. VNconstructeurs zet daarbij nadrukkelijk in op voorlichting en actieve toepassing in de praktijk. We blijven de dialoog aangaan met leden, maar ook met opdrachtgevers en bouwbedrijven.

Afsluiting op de Mandelabrug

De vergadering sloten we af met een enerverend werkbezoek aan de Nelson Mandelabrug: de beruchte brug over de A12 die tijdelijk gesloten werd vanwege instortingsgevaar. Benieuwd naar de uitgevoerde versterkingen? Lees er alles over in het verslag van dit indrukwekkende werkbezoek.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven