VNconstructeurs onderschrijft conclusie Onderzoeksraad: omslag naar leercultuur nodig

VNconstructeurs heeft met veel waardering kennis genomen van het gedegen en zorgvuldige onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad en VNconstructeurs hebben hetzelfde doel voor ogen: een  professionele sector, die veilige bouwwerken oplevert waarin alle burgers zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen.

Lerend vermogen
De belangrijkste conclusie van de Onderzoeksraad is voor ons dat de sector onvoldoende leert van incidenten. Het lerend vermogen moet omhoog.

De bouwsector neemt veiligheid al jaren zeer serieus. Diverse initiatieven, ook naar aanleiding van eerdere incidenten, illustreren dat. Voor de leden van VNconstructeurs is constructieve veiligheid het belangrijkste kwaliteitscriterium. Alleen richt onze aanpak zich nog teveel op projectniveau. Die aanpak is niet goed genoeg gebleken. Om voldoende van elkaar te leren, moeten we de krachten bundelen, met alle partijen in de bouwketen.

De bouwketen is complex. Ieder project is uniek, zoals de Onderzoeksraad terecht vermeldt, maar dat laat onverlet dat de constructieve veiligheid op geen enkele manier ter discussie mag staan.

Procesverantwoordelijkheid voor veiligheid
Paul Rijpstra, voorzitter van VNconstructeurs: “Wij zijn blij met de aandacht van de Onderzoeksraad voor de verantwoordelijkheid voor veiligheid. Al jaren maken we ons sterk voor het tegengaan van de versnippering. Verschillende contractvormen, zelfs ook binnen een project, zijn een bekend probleem. Dit mag echter nooit een reden zijn om veiligheidsrisico’s onbesproken te laten.”

Risicobeheer en professionele tegenspraak
De Onderzoeksraad legt de nadruk op systemisch risicobeheer.  VNconstructeurs onderschrijft deze aanbeveling. Het geven van professionele tegenspraak in dit kader is bij uitstek een rol die de constructeur kan en wil invullen. We nemen de aanbeveling op dit terrein dan ook graag ter harte.

Krachten bundelen voor een betere ketenaanpak
VNconstructeurs vindt, met de Onderzoeksraad, dat nu het moment is om substantiële stappen te zetten in het  bouwen aan constructieve veiligheid. Samen met bouwers, opdrachtgevers, samen met de Governance Code en samen met de overige partners in de bouwketen.

De oproep van de Onderzoeksraad om hiermee samen aan de slag te gaan, versterkt onze eigen en gezamenlijke initiatieven daartoe, zoals het Constructeursregister, het kennisplatform “Breedplaatvloeren” en de aanstaande werkconferentie Constructieve Veiligheid in november. Veiligheid realiseer je immers samen.

Oorzaak en gevolg
De Onderzoeksraad concludeert dat een ontwerpkeuze de oorzaak is van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven en stelt vast dat de focus in het stappenplan voor onderzoek naar mogelijk risicovolle vloeren in andere gebouwen dient te worden verlegd. VNconstructeurs constateert dat de aanbeveling van de Onderzoeksraad reeds is opgenomen in het stappenplan, zoals dat sinds het najaar van 2017 wordt gehanteerd.

Meer informatie: Rapport Onderzoeksraad geen aanleiding tot nieuwe inventarisatie risicovolle breedplaatvloeren.

Deel deze pagina

Scroll naar boven