Apk voor publieke gebouwen

De instorting van het tribunedak van het AZ-stadion in 2019 leidde tot hernieuwde aandacht voor  constructieve veiligheid in de gebruiksfase. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat constructieve veiligheid in bestaande gebouwen onvoldoende geborgd is en adviseerde voor risicovolle publieke gebouwen een wettelijk verplichte periodieke keuring. NEN stelde in opdracht van het ministerie van BZK een NTA op voor deze apk voor publieke gebouwen. Een publieke commentaarronde volgde. Naar verwachting zal de NTA dit jaar nog worden gepubliceerd.

Aanvullend op eerdere onderzoeken naar het ontwerp en bouwproces, zoals dat van de parkeergarage in Eindhoven, constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de constructieve veiligheid beter moet, maar hoe bewaken we de veiligheid bij bestaande gebouwen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk; de gebouweigenaar en/of de overheid? De apk-keuring voor publieke gebouwen moet verbetering brengen.

Periodieke beoordeling verplichten

Op basis van het onderzoek naar het AZ-station adviseerde de Onderzoeksraad van Veiligheid de overheid om een actieplan op te stellen om (risicovolle) gebouwen in de gebruiksfase periodiek te laten keuren. In een brief aan de Tweede kamer opperde de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) vorig jaar om een apk-keuring voor publieke gebouwen verplicht te stellen. Hiermee ging na jaren een wens van VNconstructeurs in vervulling. De vereniging maakt zich al sinds haar oprichting hard voor een dergelijke periodieke controle.

Inhoud en revisie

In opdracht van het BZK ontwikkelde NEN een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor een periodieke beoordeling van de betrouwbaarheid van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken. Een breed samengestelde werkgroep met experts vanuit de hele bouwkolom en gebouweigenaren onder aansturing van een regiegroep is verantwoordelijk voor de inhoud van de NTA. VNconstructeurs en haar leden zijn in beide groepen vertegenwoordigd.

De NTA beschrijft hoe de overheid, bevoegd gezag, gebouweigenaar en beoordelaar moeten samenwerken en aan welke eisen de beoordelaars moeten voldoen. De beoordelaar moet bijvoorbeeld onafhankelijk zijn. Hij of zij mag op geen enkele manier betrokken zijn bij het ontwerp en de bouw. De beoordeling zelf zal zich beperken tot constructie-onderdelen. De frequentie hangt samen met de risico’s. Als vuistregel geldt dat minimaal eens per tien jaar een controle moet plaatsvinden en maximaal eens per drie jaar.

Gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw- en Woningtoezicht kregen de kans om commentaar te leveren op het ontwerp. De publieke commentaarronde werd afgelopen 20 maart gesloten. De wettelijke verplichting wordt vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Bouwexpert Simon Wijte op DvdC

Simon Wijte van VNconstructeurs-lid bureau Hageman is betrokken bij het opstellen van de NTA. Tijdens de Dag van de Constructeur op 1 juni a.s. geeft hij een lezing over de aanleiding tot en de inhoud van de NTA. Wijte is verder onder meer bekend van het onderzoek naar de constructieve kwaliteit van breedplaatvloeren en lid van een aantal andere normcommissies.  naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van parkeergarage op Eindhoven Airport. Het doel van dit onderzoek was om een beoordelingsinstrument te creëren voor de constructieve betrouwbaarheid van dit soort vloeren.

De presentatie van Simon Wijte vindt plaats van 13.45 tot 14.15 uur tijdens de eerste ronde van de break-outsessies op de Dag van de Constructeur op 1 juni.

Meld je aan

De Dag van de Constructeur, op 1 juni in Kamerik, is een initiatief van VNconstructeurs. Powered by KPE Groep en het Hoger Technisch Instituut. Voor het aanmelden en alle praktische informatie, ga naar dedagvandeconstructeur.nl.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Thema(s)

Scroll naar boven