Het valideren en borgen van de
vakbekwaamheid van constructeurs.

Constructeursregister RC/RO/RT

Het borgen en ontwikkelen van kennis en competenties is essentieel voor een constructeur die zijn/haar rol goed wil uitvoeren en een bijdrage wil leveren aan het vergroten van de constructieve veiligheid. Het Constructeursregister borgt deze vakbekwaamheid en levert een instrument om die vakbekwaamheid te valideren. Inschrijving in het register bevelen wij als VNconstructeurs dan ook van harte aan.

Het Constructeursregister RC/RO/RT is een onafhankelijke stichting, opgericht om de professionaliteit van constructeurs te erkennen en dit vervolgens meetbaar en zichtbaar te maken. De deskundigheid van de aangesloten leden staat daarbij centraal.

De mogelijkheid om door te groeien naar de positie van registerconstructeur, registerontwerper of registertoetser geeft daarnaast ook een positieve impuls aan het carrièreperspectief van de constructeur en constructieve toetser en geeft het vakgebied op deze manier een opwaardering. Het wordt voor een constructeur aantrekkelijk om actief te blijven in het vak.

Een vereiste voor een goede beroepsuitoefening is het constant op peil houden van de deskundigheid, zowel in de breedte als de diepte, bij toetreding tot het register maar ook er na. Hiertoe is een systeem van verplichte permanente educatie opgezet. Daarnaast ondertekenen registerleden een gedragscode waarmee zij hun professionaliteit en integer handelen bekrachtigen.

Deelname aan het Constructeursregister RC/RO/RT

  • is de erkenning van vakmanschap: een kwaliteitslabel
  • brengt vakbekwaamheid en verdiensten onder ogen van opdrachtgevers en adviseurs die beslissen over de keuze van de constructeur bij bouwprojecten
  • stimuleert om bij te blijven en nog beter te worden op het vakgebied
  • biedt perspectief op een glansrijke carriére

En met het oog op de aanbevelingen van de OvV, waar registratie en borging van groot belang zijn, is inschrijving in het register een goede stap om je vakmanschap te valideren. VNconstructeurs is namelijk van mening dat zeker bij Gevolgklasse 2 en 3 alleen aantoonbaar gekwalificeerde constructeurs ingezet mogen worden.

We zijn als vereniging dan ook nauw betrokken bij het Constructeursregister door onze deelname in het bestuur en in de Raad van Toezicht. Daarnaast organiseren we veel activiteiten waarbij ook punten voor de benodigde permanente educatie behaald kunnen worden.

Op de website van het Constructeursregister leest u alles over de toelatingseisen om RC/RO/RT te worden en de -procedure die eraan voorafgaat. Daarnaast vindt u daar informatie over de gedragscode, de cursussen waarmee educatiepunten behaald kunnen worden en kunnen opdrachtgevers bedrijven zoeken waar RC/RO/RT’ers werkzaam zijn.