Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de praktijk in maart

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. In drie online lesmodules laten we zien hoe die in een multidisciplinaire aanpak geborgd kan worden. Tijdens een live intervisiebijeenkomst delen we good practices en leerervaringen. De cursus vindt plaats in maart en is een gezamenlijk initiatief van Betonvereniging, Bouwen met Staal, KPCV en VNconstructeurs. 

Incidenten, de één recenter dan de ander, laten zien dat het borgen van de constructieve veiligheid nog steeds een punt van aandacht is. Het vraagt om een integrale benadering. Een inspanning van de hele keten. In deze cursus wordt uitgelegd hoe samenwerken noodzakelijk is voor een goed resultaat, en aan welke rollen en verantwoordelijkheden de verschillende partijen inhoud moeten geven.

“De cursus heeft me geholpen opnieuw scherp te zijn en ook de communicatie omtrent constructieve veiligheid beter te voeren. Ook goed om aandacht aan de ‘zachte’ kanten te besteden.”

Bekijk het programma en meld je aan op de eventpagina. De inschrijving sluit op 1 maart. 

Niemand uitgezonderd, de hele keten is verantwoordelijk

Het borgen van de constructieve veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gehele keten; van initiatiefnemer/opdrachtgever via ontwerpers tot uitvoerenden en gebruikers en beheerders. Niemand uitgezonderd. Constructeurs spelen een zeer belangrijke rol, maar zij kunnen het niet op hun eigen houtje alleen regelen. Alle partijen dienen op een verantwoorde wijze hun rol te spelen. Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid!

Herbestemmen, optoppen en renoveren

De cursus is niet alleen van belang als het om nieuw te realiseren bouwwerken gaat. Het herbestemmen, het optoppen of het renoveren van bestaande constructies wordt steeds belangrijker. Ook daarbij is de borging van constructieve veiligheid een noodzaak. 

In de lesmodules gaan we in op drie sterk samenhangende aspecten:

  • (a) het proces, rollen en verantwoordelijkheden
  • (b) competenties van de medewerkers
  • (c) de veiligheidscultuur in bedrijven en de sector

In de afsluitende intervisiebijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over praktijksituaties.

Drie cursussen en een live intervisiesessie

De cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de praktijk bestaat uit drie webinars en een intervisiesessie op locatie. De webinars vinden plaats op 5 maart 9-11.30 uur, 7 maart 9-11.30 uur, 12 maart 9-11.30 uur. Op 9 april (10-13 uur of 13-16 uur) vindt de intervisiesessie plaats bij HaskoningDHV Amersfoort (onder voorbehoud). 

Voor wie?

De cursus is nuttig voor opdrachtgevers, planontwikkelaars, projectleiders, ontwerpers, constructeurs, uitvoerders, toeleveranciers. Voor alle personen die in een multidisciplinair verband samenwerken bij het ontwerp, uitvoering en beheer van constructies.

Deelnemers over de cursus

De cursus werd met een 4,03 (op een 5-puntsschaal) gewaardeerd. Dit vonden de deelnemers van de cursus:

“De webinars sporen goed aan om borgen constructieve veiligheid goed te overdenken. Ook geven ze de ontwikkelingen op dit gebied in de markt (opdrachtgevers, regelgeving, etc.) goed weer.”

“Ik vond vooral de intervisiebijeenkomst interessant, maar zeker ook door de bagage uit de online bijeenkomsten. Dus mooi pakket zo samen.”

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven