Implementatie programma Veiligheid in de Bouw van start

Op 25 januari is het gedachtegoed van het programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd aan ruim 140 betrokkenen in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Met het symbolisch ondertekenen van het Manifest Structureel Veiliger is het gedachtengoed van het programma bekrachtigd en kan de implementatie van het programma worden opgestart.

Het programma Veiligheid in de Bouw is een initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs. In de afgelopen twee jaar is gezamenlijk hard gewerkt aan dit programma, met als doel om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector te vergroten. Constructieve veiligheid is daarbij hét speerpunt van VNconstructeurs.

Manifest Structureel Veiliger getekend

Tijdens de conferentie deelden drie werkgroepen hun resultaten op het gebied van: Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Er werd uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpak. Na afloop ondertekenden de vijf initiatiefnemers, samen met het Constructeursregister en Kennisportaal Constructieve Veiligheid, het Manifest Structureel Veiliger. Met deze ondertekening is het gedachtengoed van het programma symbolisch bekrachtigd en kunnen we de komende periode samen actief aan de slag met de implementatie van het programma Veiligheid in de Bouw.

Rudi Roijakkers presenteert de resultaten van de werkgroep Borging constructieve veiligheid (foto: Charles Batenburg)

 

Jack Smeets, voorzitter van VNconstructeurs, ondertekent het manifest (foto: Charles Batenburg)

Altijd veilig

In het manifest staat: “Door zich te committeren aan dit Manifest verklaren partijen dat zij ‘altijd veilig’ als uitgangspunt hanteren van ieders handelen in het bouwproces. Dit betekent dat ieder accepteert dat er vanuit veiligheidsperspectief gehandeld wordt in projecten, contracten en de activiteiten waarbij hij/zij betrokken is, daar zelf naar handelt en daar anderen op aanspreekt”.

Wij roepen iedereen op om het voorbeeld te volgen, het manifest te ondertekenen, en daarnaar te handelen.

Bekijk hier het foto- en videoverslag en de van de conferentie Veiligheid in de Bouw van 25 januari 2023.

Downloads

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Thema(s)

Scroll naar boven