Dergelijke veiligheidsrisico’s
bij bestaande en toekomstige bouwwerken
met een soortgelijke constructie uitsluiten.

Dossier Breedplaatvloeren

In september 2017 zijn de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport bekend gemaakt. Daaruit bleek dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Het ministerie van BZK en de branche kwamen direct in actie en inmiddels zijn al diverse stappen gezet om herhaling van een dergelijke veiligheidsrisico’s bij bestaande en toekomstige bouwwerken met een soortgelijke constructie uit te sluiten.

VNconstructeurs is vertegenwoordigd in de werkgroep breedplaatvloeren van het ministerie van BZK. Deze werkgroep is betrokken geweest bij het opstellen van het stappenplan voor beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren, en fungeert als begeleidingscommissie voor het aanvullend onderzoek dat door bureau Hageman wordt uitgevoerd.

Daarnaast heeft VNconstructeurs een technische werkgroep breedplaatvloeren ingericht, waarin naast constructeurs ook bouwbedrijven, gemeenten en opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn. De werkgroep heeft als hoofddoel het verzamelen, analyseren en delen van kennis en informatie die in de loop van het proces wordt opgedaan; onder andere over risico-analyses en versterkingsmaatregelen. Zo willen we constructeurs en andere betrokkenen ondersteunen bij hun rol in dit dossier.

Dit dossier is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die gaande zijn.

Ondertussen hebben we op ons initiatief samen met Cement een portal Breedplaatvloeren gelanceerd met technische informatie over dit onderwerp. Klik hier voor het portal.

AGENDA CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Geen evenementen gevonden

Documenten-Downloads

AGENDA CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Geen evenementen gevonden

Documenten-Downloads