Als constructeur bepaal je in belangrijke mate de duurzaamheid van een bouwwerk.

Dossier Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over hoe om te gaan met schaarse bronnen energie, water, materialen en omgeving. In de bouw is er de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar het aspect energie. Je kunt wel stellen dat de mogelijkheden voor besparing en het inzetten van hernieuwbare bronnen daar al heel ver ontwikkeld zijn.

Het is belangrijk dat we specifieke kennis over duurzaamheid in het constructeursvak en de toepassing daarvan met elkaar delen.

Deze dossier-pagina is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid  en wat daaraan voorafging.

Agenda

Vakmanschap

ma 12 juni 2023

Workshop Studio Computational 12 juni

locatie: IMd, Rotterdam

Van 16:30 tot 20:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

Agenda

Vakmanschap

ma 12 juni 2023

Workshop Studio Computational 12 juni

locatie: IMd, Rotterdam

Van 16:30 tot 20:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...