De privatisering van het bouwtoezicht heeft veel gevolgen voor de borging van constructieve veiligheid.

Dossier Kwaliteitsborging

In de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), moet worden geregeld dat private partijen, de zogenaamde kwaliteitsborgers, de rol van de gemeente overnemen zowel de toetsing van het ontwerp als het toezicht tijdens de bouw. De kwaliteitsborger dient, bij oplevering van het bouwwerk, een verklaring aan de opdrachtgever/vergunninghouder te leveren, dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

De op stapel staande privatisering van het bouwtoezicht heeft veel gevolgen voor de borging van constructieve veiligheid en dat is dan ook wat VNconstructeurs betreft hét onderwerp wat centraal moet staan in de discussies en gesprekken over de invulling van deze privatisering.

Deze dossier-pagina is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsborging en wat daaraan voorafging.

AGENDA BOUWPROCES

Geen evenementen gevonden

AGENDA BOUWPROCES

Geen evenementen gevonden