De privatisering van het bouwtoezicht heeft veel gevolgen voor de borging van constructieve veiligheid.

Dossier Kwaliteitsborging

In de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), moet worden geregeld dat private partijen, de zogenaamde kwaliteitsborgers, de rol van de gemeente overnemen zowel de toetsing van het ontwerp als het toezicht tijdens de bouw. De kwaliteitsborger dient, bij oplevering van het bouwwerk, een verklaring aan de opdrachtgever/vergunninghouder te leveren, dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

De op stapel staande privatisering van het bouwtoezicht heeft veel gevolgen voor de borging van constructieve veiligheid en dat is dan ook wat VNconstructeurs betreft hét onderwerp wat centraal moet staan in de discussies en gesprekken over de invulling van deze privatisering.

Deze dossier-pagina is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsborging en wat daaraan voorafging.

AGENDA BOUWPROCES

wo 28 september 2022

Ronde Tafelgesprek Digitalisering 28 september

Royal HaskoningDHV, Amersfoort

Van 16:00 tot 20:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 05 oktober 2022

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland

Calduran te Hoogersmilde

Van 12:15 tot 16:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

AGENDA BOUWPROCES

wo 28 september 2022

Ronde Tafelgesprek Digitalisering 28 september

Royal HaskoningDHV, Amersfoort

Van 16:00 tot 20:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 05 oktober 2022

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland

Calduran te Hoogersmilde

Van 12:15 tot 16:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...